Άγιος Ιωάννης ο Κρυφός - Παρθένη

Μέσα στην πευκόφυτη περιοχή στο βορειοδυτικό τμήμα
του νησιού κοντά στην Παναγία την Κουνίστρα, στο Μικρό
Ασέληνο, βρισκόταν ένα μικρό μοναστήρι, απ’ το οποίο έχουν
απομείνει το καθολικό που τιμάται στο γενέθλιο του Αγίου
Ιωάννου του Προδρόμου, υπολείμματα από το περιτείχισμα
και τρία ερειπωμένα κελιά. Βρίσκεται σε υψόμετρο 150 μέτρα
από τη θάλασσα και είναι γνωστό ως «Αη-Γιάννης ο κρυφός»
ή «Αη-Γιάννης του Παρθένη» (που ήταν το όνομα του Σκιαθίτη
μοναχού που σύμφωνα με την παράδοση το ίδρυσε) ή
(σύμφωνα με τον Παπαδιαμάντη) «Αη-Γιάννης ο Μυρωδίτης».
Μισό χιλιόμετρο περίπου ανατολικότερα της μονής, στη θέση
«Δασκαλιό», υπάρχουν ερείπια από κτίσμα, όπου, σύμφωνα
με την παράδοση, ήταν το σχολείο του νησιού κατά την
τουρκοκρατία, στο οποίο χρέη δασκάλου είχαν οι μοναχοί
του Αη-Γιάννη.
Άγιος Ιωάννης ο Κρυφός - Παρθένη

Σήμερα, σώζονται οι εξωτερικοί τοίχοι των αρχικών κελιών (το περιτείχισμα της μονής), τα οποία κατασκεύασε σύμφωνα με επιγραφή το 1895 ο Μωραϊτίδης πάνω στα θεμέλια των αρχικών (ήταν ο τελευταίος που έκανε ανακαίνιση στη Μονή). Το ξύλινο εικονοστάσι είναι απλό και κατασκευάστηκε κατά την τελευταία ανακαίνιση σε αντικατάσταση του αρχικού. Οι τοιχογραφίες δεν είναι ιδιαίτερης τεχνοτροπίας, είναι λοιπόν μάλλον μέτριας τέχνης, κατώτερη απ’ αυτήν των τοιχογραφιών του Χριστού στο Κάστρο. Θεωρούμε ότι η οικοδόμηση έγινε κάποια στιγμή απ’ τα τέλη του 16ου στα μέσα του 17ου αιώνα.