Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Διαδρομή των Κοιμητηρίων

Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Διαδρομή των Κοιμητηρίων

Η Διαδρομή Ευρωπαϊκών Κοιμητηρίων αποτελείται από 63 κοιμητήρια σε 50 χώρες της Ευρώπης και έχει στόχο την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Φορέας υλοποίησης είναι ο Οργανισμός Σημαντικών
Ευρωπαϊκών Κοιμητηρίων (ASCE), ο οποίος ευαισθητοποιεί
πολίτες και επισκέπτες πάνω στη σημαντική κληρονομιά που
αντανακλούν τα κοιμητήρια. Ο δρόμος των ευρωπαϊκών
κοιμητηρίων επιτρέπει στον επισκέπτη να περπατήσει
κυριολεκτικά μέσα στην τοπική ιστορία, ανακαλύπτοντας
την πολιτιστική κληρονομιά των κοιμητηρίων ενός τόπου
με τα έργα τέχνης, γλυπτά, γκραβούρες και ακόμα και τον
χωροταξικό σχεδιασμό τους.

Τα κοιμητήρια αποτελούν όμως και μέρος της άυλης
κληρονομιάς μας, ως ανθρωπολογική μας πραγματικότητα,
διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο για τα ήθη και τις πρακτικές
ως προς τον θάνατο. Επισημαίνεται ότι η αναγνώριση ενός
κοιμητηρίου ως Σημαντικού Κοιμητηρίου της Ευρώπης
έχει πολλαπλά οφέλη, καθώς αναδεικνύει τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα του ως μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Διαδρομή των Κοιμητηρίων