Γαλάζια Σημαία

Γαλάζια Σημαία

Με 497 βραβευμένες ακτές, 14 μαρίνες και 6 τουριστικά σκάφη, η Ελλάδα κατέχει την 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 47 χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος, στο σύνολο των 47 χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, η Ελλάδα κατείχε το %13 των συνολικών βραβευμένων ακτών.
Για το 2020 η Σκιάθος βραβεύθηκε με δύο Γαλάζιες Σημαίες:
στην παραλία Κουκουναριές και στην παραλία Μάραθα.

Ιδρυτής και Διεθνής Συντονιστής του Προγράμματος
Γαλάζιες Σημαίες είναι το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education –
FEE), που εδρεύει στη Δανία, με μέλη 73 χώρες από όλες τις
ηπείρους. Εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Ελληνική
Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), την παλαιότερη
περιβαλλοντική οργάνωση εθνικής εμβέλειας της χώρας
(1951) που από το 1992 είναι ο εθνικός χειριστής του
προγράμματος “Γαλάζια Σημαία”.

Η “Γαλάζια Σημαία” είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο
ποιότητας, το οποίο απονέμεται σε οργανωμένες ακτές
και μαρίνες με 33 συνολικά αυστηρά κριτήρια, τα οποία
σχετίζονται μεταξύ άλλων με την εξαιρετική ποιότητα
νερών κολύμβησης, την καθαριότητα, την περιβαλλοντική
εκπαίδευση - πληροφόρηση-διαχείριση, την προστασία του
περιβάλλοντος της ακτής και του παράκτιου χώρου, καθώς
και με την ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών.
Στόχος της δημοτικής αρχής είναι η κατάλληλη προετοιμασία
των υποψήφιων ακτών του Δήμου Σκιάθου με βάση όλα
τα υποχρεωτικά και προαιρετικά κριτήρια, που ορίζει το
πρόγραμμα του FEE Γαλάζια Σημαία για τις ακτές. Σύμφωνα
πάντα με τον ισχύοντα κανονισμό, για την υποψηφιότητα της
κάθε ακτής για την απόκτηση Γαλάζιας Σημαίας, θα πρέπει
να προηγηθεί ένα έτος κατά το οποίο, η υποψήφια ακτή, θα
πληροί στο ακέραιο τα κριτήρια βράβευσης και, αφού αυτά
ελεγχθούν από την αρμόδια επιτροπή, το επόμενο έτος δύναται
να βραβευθεί και να δοθεί σε αυτήν η «Γαλάζια Σημαία».

Έτσι ο Δήμος έχει ήδη δρομολογήσει την υποψηφιότητα 8 ακόμη
ακτών και την κατάθεση ολοκληρωμένου φακέλου για τη βράβευση
τους το 2021. Πρόκειται για τις ακτές Μεγάλη Άμμος, Βασιλιάς,
Αχλαδιάς, Τζανεριά, Βρωμόλιμνος, Αγία Παρασκευή, Τρούλος, Αγία Ελένη.

Η «Γαλάζια Σημαία» συνδέεται άρρηκτα με την έννοια της τουριστικής ανάπτυξης αφού μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη «Γαλάζια Σημαία», όταν επιλέγουν τους προορισμούς που προτείνουν στους πελάτες τους, ως εγγύηση των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρουν αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος.