Νεότερα χρόνια

Το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα άλλαξε ριζικά την όψη
της Σκιάθου, τον τρόπο ζωής και πολλές από τις συνήθειες
και τις αντιλήψεις των κατοίκων του νησιού. Η επικράτηση
του τουρισμού, και δη του μαζικού ξένου τουρισμού, έγινε
η αφορμή να στραφούν σχεδόν αποκλειστικά σ’ αυτόν τον
τομέα επαγγελματικώς οι περισσότεροι από τους ντόπιους
κατοίκους και τους αναρίθμητους εσωτερικούς και ξένους
μετανάστες του νησιού.Στις αρχές της δεκαετίας του 1970
κατασκευάστηκε το αεροδρόμιο, το οποίο δίνει ακόμα
μεγαλύτερη άνθηση στην οικονομία του νησιού.
Νεότερα χρόνια