Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ)

Στα ΤΙΦΚ ανήκουν περιοχές που διακρίνονται για την
αισθητική τους και παράλληλα διατηρούν τη φυσική και
πολιτιστική τους αξία. Στην Ελλάδα 449 περιοχές έχουν
χαρακτηριστεί ως ΤΙΦΚ. Συνήθως στα ΤΙΦΚ ανήκουν
παραδοσιακοί οικισμοί, αρχαιολογική ή ιστορικοί χώροι.
Τα κριτήρια επιλογής βασίζονται σε φυσικά και οικολογικά
χαρακτηριστικά καθώς και σε ανθρωπογενή, όπως η ύπαρξη
μνημείων, ο παραδοσιακός χαρακτήρας κλπ. Παράλληλα,
άλλα κριτήρια που μπορούν να ληφθούν υπόψη είναι η
διαχρονικότητα, η αίσθηση φυγής ή απομόνωσης, η επαφή με
τη φύση κλπ.

Η Σκιάθος διαθέτει δύο περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί
ως ΤΙΦΚ: Ο Όρμος Κουκουναριές και η Ιερά Μονή
Ευαγγελιστρίας Σκιάθου.

Το ΤΙΦΚ της Ιεράς Μονής Ευαγγελιστρίας βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νησιού και περιλαμβάνει το Λεχούνι, το Κακόρεμα και τις παράκτιες περιοχές του (όπως τον Όρμο Νικοτσάρα και παραλίες και λεκάνες με διαφοροποιημένη βλάστηση σε σχέση με το υπόλοιπο νησί). Σ’ αυτό το ΤΙΦΚ συναντάται η μακκία βλάστηση και το κρητικό σφένδαμο, κουμαριές, κοκορεβυθιές, πουρνάρια και φράξοι. Το έδαφος χαρακτηρίζεται από μεγάλες κλίσεις και το ανάγλυφο είναι έντονο με απόκρημνες ακτές. Σχηματίζονται επίσης ανοιχτά φαράγγια, καθώς τα δύο μεγάλα ρέματα στενεύουν στην έξοδό τους.